About Us

Treat Yourself Better.


Moni宗旨Treat yourself better
理念係設計唔同嘅首飾帶比人自信
希望令女生們更鍾愛自己
時刻都帶著愉悅嘅心情 享受屬於佢嘅人生

我哋首飾嘅魅力就係小小一件就可以提升氣質唔一定要好名貴

只要揀啱首飾 立刻可以加分!

社會對女性有不同標籤 現代女士有自主能力
可以揀做housewife 亦可以獨當一面
最好就係work life balance 事業家庭兼顧
同時對外表內在都有要求 唔好忽略自己嘅需要

曾經有客人同我講自己有抑鬱症
但睇左我地video帶比佢快樂嘅心情
無諗過分享飾物可以帶比人開心同自信

早期比競爭對手cap圖惡意中傷
客人嘅安慰 令我重新振作
後來亦諗通左只要做好自己
人哋點追都追唔上我嘅步伐

所以好感恩客人認同同支持我地嘅理念
大概是夢想的實現與粉絲的支持
令我堅持落去,相信每日一點一滴累積最終會有成果

1 / 3
1
2 / 5
2
3 / 5
3
4 / 5
4
5 / 5
5